أن ح د ت

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍ر چ‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ر ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌، وظای‍ف‌ و اه‍داف‌ خ‍ود ن‍ی‍ازم‍ن‍د . ةيب دبا إ اب فل دأا ت اع ؤ مل قحا قلع تي کتاب‌شناسی میشل فوکو آثار زیر را در بر می‌گیرد:

2022-12-05
    افضل ما غني ل عدوية
  1. ـات عبـ
  2. ـحـ
  3. Find more similar flip PDFs like Arabic Grade 9 2020-web
  4. ـهات الأمـ
  5. ـحـ
  6. لا بد أن تعرف
  7. -ح ت د-ح ت ر-ح ت ف-ح ت م
  8. ـازحين من منطـ